Tham Gia Cùng Chúng Tôi

Trang kết nối dành cho nhà bảo trợ, kết nối và cùng chúng tôi chung tay trong chương trình bảo lãnh người tị nạn. Nếu bạn là người tị nạn, không nên gửi thông tin qua form này.

Để lại thông tin cá nhân của bạn dưới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc và kết nối bạn để tạo thành các nhóm hỗ trợ. .

Tham khảo dịch vụ hỗ trợ cơ bản để biết thông tin cơ bản về các dịch vụ bạn có thể trợ giúp người tị nạn, thông tin được lược dịch từ dịch vụ hỗ trợ cơ bản của Welcome Corps.

Looks good!
Vui lòng nhập tên.
Looks good!
Vui lòng nhập số điện thoại.
Looks good!
Vui lòng nhập địa chỉ email.
Looks good!
Vui lòng chọn tiểu bang nơi bạn sống.

* Những trường có dấu * này là cần thiết.
Cho chúng tôi biết địa chỉ sẽ giúp việc kết nối thuận tiện và kết nối phù hợp hơn.
Để các tình nguyện viên có thể liên lạc qua internet, các ứng dụng liên lạc sử dụng internet sẽ giúp chúng tôi thuận lợi và nhanh chóng hơn.