Về "Con đường hy vọng".

Trang web này được thành lập nhằm mục đích cung cấp thông tin, kết nối và cố vấn hoàn toàn miễn phí về chương trình tị nạn Welcome Corps. Trang web này sẽ lược dịch các tin tức nhằm hỗ trợ cộng đồng người tị nạn Việt Nam để có thể nhận được thông tin một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng.

Chương trình bảo trợ tư nhân Welcome Corps tại Hoa Kỳ đã mở ra giai đoạn 2, cho phép cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có một cơ hội rất lớn để giúp đỡ đưa tất cả đồng bào người tị nạn Việt Nam, hiện còn đang tạm trú tại các quốc gia tạm dung đến định cư tại Hoa Kỳ. Vì vậy với trang thông tin và kết nối này, chúng tôi mong muốn được góp sức nhằm kết nối cộng đồng, hỗ trợ người tị nạn Việt Nam sớm có cơ hội đi định cư tại nước thứ ba.

Nếu bạn là người công dân Mỹ hoặc thường trú nhân, trên 18 tuổi đang sinh sống tại Hoa Kỳ, muốn giúp đỡ người tị nạn nhưng không thể tìm đủ các thành viên để thành lập các "Nhóm 5 người", dừng ngần ngại, xin hãy liên lạc với chúng tôi tại các địa chỉ mail dưới đây.

Nhạc Sĩ Nguyễn Nam Lộc
Cựu giám đốc cơ quan định cư USCC, Los Angeles, California

nguyennamloc@yahoo.com

Giáo Sư Nguyễn Xuân Can
Giáo Sư Đại Học George Mason

canxnguyen@yahoo.com

Bùi Vũ Huy Hoàng
Chuyên gia IT, nhóm thiện nguyện.

vunamnhan@proton.me

Hoặc Kết Nối qua Facebook

https://web.facebook.com/thehopefulroad