Những Dịch Vụ Hỗ Trợ Cơ Bản

Các nhóm bảo trợ tư nhân cần cung cấp các dịch vụ tương tự như những gì được cung cấp bởi các cơ sở tái định cư thông qua Chương trình Tiếp nhận và Định cư (R&P).
Ngoài việc cung cấp hỗ trợ tài chính quan trọng cho người tị nạn, bạn cũng sẽ kết nối họ với các dịch vụ liên quan (như chăm sóc sức khỏe và giáo dục) và hỗ trợ tích hợp bằng cách giúp họ đảm bảo việc làm và tạo điều kiện cho các mối quan hệ văn hóa trong cộng đồng của bạn. Các yêu cầu đó được liệt kê cơ bản dưới đây.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ đón tiếp người tị nạn tại sân bay và chuyển họ đến nơi ở ban đầu. Người tị nạn có thể mệt sau nhiều giờ di chuyển. Chúng tôi khuyến nghị chỉ những thành viên của nhóm đang lái xe hoặc phiên dịch cho gia đình nên đến sân bay.

Nhóm bảo trợ tư nhân cần cung cấp hỗ trợ tài chính cơ bản cho mỗi người tị nạn trong suốt giai đoạn tài trợ 90 ngày. Chương trình yêu cầu cung cấp tối thiểu 2,425 đô la Mỹ cho mỗi người tị nạn. Hỗ trợ tài chính phải bao gồm tiền mặt và cũng có thể bao gồm vật liệu hoặc dịch vụ được quyên góp, như đồ đạc hoặc nhà ở.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ đảm bảo rằng người tị nạn có nơi ở an toàn, sạch sẽ và phải chăng trong suốt thời gian bảo trợ ban đầu. Trong khả năng có thể, người tị nạn nên có khả năng chi trả tiền thuê nhà vào cuối thời kỳ tài trợ.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ đảm bảo rằng người tị nạn có những nhu cầu cơ bản khi bắt đầu, bao gồm nhưng không giới hạn các tiện ích, đồ đạc và đồ dùng gia đình, quần áo phù hợp theo mùa, vật dụng cho em bé và/hoặc trẻ em nếu cần, tiền mặt trong vòng 30 ngày đầu tiên, và thực phẩm hoặc trợ cấp thực phẩm cho đến khi có sẵn Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung hoặc người tị nạn có khả năng tự cung cấp cho bản thân.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ hỗ trợ mỗi người tị nạn trong việc có được các giấy tờ quan trọng. Các giấy tờ quan trọng bao gồm thẻ An sinh xã hội, giấy phép làm việc, và thẻ nhận diện của tiểu bang cho mỗi người tị nạn, không phụ thuộc vào độ tuổi. Đối với những người tị nạn đủ điều kiện muốn có giấy phép lái xe, nhóm sẽ hỗ trợ họ trong việc có được giấy phép lái xe như một loại thẻ nhận diện của tiểu bang. Nhóm bảo trợ cũng sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc điền đơn thay đổi địa chỉ theo yêu cầu trong thời kỳ tài trợ và hỗ trợ nam giới từ 18 đến 25 tuổi đăng ký dịch vụ trưng binh.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc tiếp cận các quyền lợi công cộng mà họ có thể đủ điều kiện nhận (ví dụ: hỗ trợ tiền mặt có thời hạn, Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung, hỗ trợ y tế, Thu nhập An sinh Bổ sung). Các thành viên trong nhóm cũng sẽ hỗ trợ người tị nạn hiểu và tiếp cận các dịch vụ có sẵn mà người tị nạn có thể đủ điều kiện sử dụng để hỗ trợ quá trình tích hợp lâu dài. Điều này có thể bao gồm các dịch vụ như quản lý hồ sơ, giáo dục tiếng Anh cho người nước ngoài (ESL) và dịch vụ việc làm.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ kết nối người tị nạn với các dịch vụ y tế cần thiết và dịch vụ tâm lý theo mong muốn, bao gồm cả những dịch vụ cần thiết để hoàn thành các yêu cầu kiểm tra sức khỏe của người tị nạn. Bạn có thể cần sử dụng dịch thông dịch trực tiếp hoặc qua internet hay điện thoại khi giúp người tị nạn tiếp cận chăm sóc y tế. Người tị nạn nhận một cuộc kiểm tra y tế nhập cư trước khi đến Hoa Kỳ. Họ cũng phải hoàn thành một cuộc kiểm tra y tế sau khi đến. Cuộc kiểm tra này là một cuộc kiểm tra y tế khác biệt so với cuộc kiểm tra chăm sóc sức khỏe chính thống. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người tị nạn hoàn thành cuộc kiểm tra này. Vì cuộc kiểm tra này đôi khi có thể mất từ 2-3 lần kiểm tra để hoàn thành, người bảo trợ nên giúp người tị nạn hoàn tất cuộc kiểm tra trong vòng 30 ngày sau khi đến.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc đăng ký các em học sinh vào trường. Nhóm bảo trợ cũng sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc xác định các chương trình phát triển trẻ em và/hoặc dịch vụ giữ trẻ có sẵn.nnNếu bạn đang tài trợ cho những người tị nạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ cần hỗ trợ họ để họ được đăng ký vào trường. Theo luật pháp, trẻ em phải đi học (hãy tham khảo quy định cụ thể của quận học địa hoặc quy định cụ thể của tiểu bang về độ tuổi và yêu cầu, như tiêm chủng). Bạn sẽ cần hỗ trợ người tị nạn để các em học sinh đăng ký vào hệ thống giáo dục công cộng.

Có thể bao gồm các lớp học tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai, các khóa học tiếng Anh tại trung tâm giáo dục cộng đồng hoặc trường học địa phương, chi phí cho các khoá học và phương tiện di chuyển tới trường.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ đảm bảo sự phiên dịch và/hoặc dịch khi truyền đạt thông tin quan trọng với người tị nạn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe và các dịch vụ cốt lõi.nnNhóm tài trợ của bạn sẽ cần giao tiếp với người tị nạn bằng ngôn ngữ của họ thông qua việc sử dụng các công cụ phiên dịch và các thông dịch viên chuyên nghiệp. Điều này trở nên quan trọng hơn khi thảo luận về những vấn đề như sức khỏe và các dịch vụ tài trợ cốt lõi. Bạn không thể giả định rằng người tị nạn sẽ nói tiếng Anh. Thanh thiếu niên hoặc người lớn tị nạn không nên dịch cho các thành viên khác trong gia đình của họ.

Thông qua thảo luận với người tị nạn, nhóm bảo trợ tư nhân sẽ tạo điều kiện cho những kết nối văn hóa cho người tị nạn. Những kết nối văn hóa này có thể bao gồm quyền truy cập đến thực phẩm phù hợp văn hóa, các địa điểm tôn giáo, các tổ chức cộng đồng khác được lãnh đạo bởi cộng đồng văn hóa hoặc dân tộc phù hợp và/hoặc bạn bè đồng hương.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ cung cấp một sự giới thiệu cơ bản cho người tị nạn về ngôi nhà mới của họ, cộng đồng, và cuộc sống tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ bao gồm việc xem xét các chủ đề như hướng dẫn về an toàn tại nhà và cá nhân, quyền và trách nhiệm, luật pháp, cách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, ngân hàng, sự điều chỉnh văn hóa và hỗ trợ từ cộng đồng.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ cần hỗ trợ người tị nạn trong việc tìm kiếm việc làm. Họ có thể cần chuẩn bị cho công việc như học tiếng Anh, hướng dẫn về môi trường làm việc ở Mỹ, kết nối với các dịch vụ phát triển lao động trong cộng đồng của bạn, xây dựng mục tiêu việc làm ngắn hạn và dài hạn, chuẩn bị hồ sơ, và luyện tập phỏng vấn. Người tị nạn có đủ điều kiện làm việc ngay khi đến bằng cách sử dụng biểu mẫu I-94 làm bằng chứng về khả năng làm việc.

Nhóm bảo trợ tư nhân sẽ hướng dẫn người tị nạn trong việc tiếp cận các phương tiện giao thông có sẵn trong cộng đồng của họ.