Những Câu Hỏi Thường Gặp

Nhóm Bảo Trợ Tư Nhân - Private Sponsor Group

Tất cả các nhóm bảo trợ đều phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu giống nhau để hình thành một Nhóm Bảo Trợ Tư Nhân. Để đủ điều kiện, nhóm phải có ít nhất năm thành viên là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, trên 18 tuổi và sống tại hoặc gần cùng một cộng đồng. Nhóm bảo trợ tư nhân có thể hình thành với các thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, thành viên của các tôn giáo, thành viên của câu lạc bộ đọc sách - bất kỳ nhóm người lớn nào cùng đáp ứng các yêu cầu. Tổng cộng, các thành viên của nhóm tài trợ phải chứng minh rằng họ có khả năng cung cấp những yêu cầu tối thiểu cơ bản cho việc tài trợ.

Các nhóm bảo trợ phải cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cơ bản trong vòng 90 ngày, chi tiết về các dịch vụ tài trợ cơ bản như đưa đón tại sân bay, tìm nhà ở, kết nối quyền lợi và cộng đồng.

Người bảo trợ phải đảm bảo ít nhất $2,425 bằng cách đóng góp tiền mặt và tiện ích cho mỗi người tị nạn họ dự định bảo trợ. Bạn có thể phải tổ chức quyên góp hoặc phụ thuộc vào sự hỗ trợ hoặc quyên góp tiện ích. Số tiền này được sử dụng để đảm bảo và trang bị nhà ở và đáp ứng các nhu cầu cơ bản ban đầu của người tị nạn, cho đến khi họ có công việc. Để đăng ký, bạn phải tải lên một tài liệu chứng minh rằng bạn đã đã gọi được 60% số tiền này ($1,455 mỗi người tị nạn).

Mọi hoạt động hỗ trợ người tị nạn tại Con Đường Hy Vọng là tự nguyện và miễn phí, nếu bạn nhận được yêu cầu nộp tiền, hãy liên lạc và báo cáo với chúng tôi hoặc email fraud@welcomecorps.org

Về Người Tị Nạn

  • Người tị nạn phải sống bên ngoài đất nước của họ. Và họ không sống ở Hoa Kỳ. Họ sống ở một quốc gia nơi chính phủ Hoa Kỳ có thể phỏng vấn những người tị nạn được bảo trợ và xử lý các trường hợp của họ.
  • Họ đã đăng ký với văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hoặc chính phủ của quốc gia nơi họ đang tạm trú trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 với tư cách là người tị nạn; hoặc họ là những người tị nạn mang quốc tịch Cuba, Haiti, Nicaragua hay Venezuela phải có Mẫu I-134 hoặc I-134A đã được nộp thay mặt họ trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Họ phải ở bên ngoài quốc tịch của mình vào thời điểm nộp đơn.
  • Họ ít nhất 18 tuổi hoặc nếu là trẻ em, họ đang được giới thiệu với cha mẹ. Không có ngoại lệ, bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều phải được giới thiệu với cha mẹ ruột hoặc người giám hộ hợp pháp của họ.
  • Trước đây họ chưa từng bị từ chối tái định cư tại Hoa Kỳ thông qua chương trình tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ (USRAP).
  • Nếu bạn nộp đơn xin bảo lãnh cho nhiều người, tất cả những người tị nạn hiện phải sống ở cùng một quốc gia và dự định sống trong cùng một hộ gia đình sau khi họ định cư ở Hoa Kỳ.
  • Nếu người tị nạn hoặc gia đình người tị nạn đã có số hồ sơ cho Chương Trình Tiếp Nhận Người Tị Nạn Hoa Kỳ (USRAP) hoặc chương trình Thị Thực Nhập Cư Đặc biệt Afghanistan (SIV), bạn có thể gửi đơn đăng ký để tài trợ cho họ bất kể vị trí hiện tại của họ. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, bạn không được phép giới thiệu trẻ vị thành niên không có người đi cùng thông qua Welcome Corp.

Có! Welcome Corps đã triển khai một đơn đăng ký beta để bảo trợ người bạn biết. Chương trình đang mở rộng để cho phép những người bảo trợ riêng tư xác định một người tị nạn cụ thể hoặc gia đình người tị nạn ở nước ngoài mà họ muốn bảo trợ và giới thiệu họ cho Chương Trình Nhập Cảnh Người Tị Nạn Hoa Kỳ để xem xét việc tái định cư tại Hoa Kỳ. Tất cả người tị nạn được giới thiệu đến Chương Trình Nhập Cảnh Người Tị Nạn Hoa Kỳ bởi người bảo trợ riêng tư phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện được thiết lập bởi chính phủ Hoa Kỳ

Người tị nạn là những cá nhân ở ngoài Hoa Kỳ bị buộc phải rời khỏi quê hương của họ do bị ngược đãi hoặc có nỗi sợ bách hại có cơ sở dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị. Nếu họ không thể trở về nhà hoặc phải lánh nạn lâu dài ở trong quốc gia mà họ đã chạy trốn, một số người tị nạn có thể được tái định cư vĩnh viễn sang một quốc gia khác như Hoa Kỳ.

Những người tị nạn đầu tiên đến Hoa Kỳ thông qua Welcome Corps đến từ các nước Châu Phi cận Sahara (Sub-Saharan Africa). Hiện nay, Welcome Corps có thể ghép nhóm tài trợ riêng tư với người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới được phê duyệt để tái định cư tại Hoa Kỳ thông qua Chương Trình Nhập Cảnh Người Tị Nạn Hoa Kỳ (USRAP).

Thậm chí qua Welcome Corps, bạn sẽ hỗ trợ những người được chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt để tái định cư tại Hoa Kỳ thông qua USRAP. Người tị nạn được giới thiệu để tái định cư khi tái định cư là giải pháp lâu dài tốt nhất cho họ—nghĩa là họ không thể trở về nhà và không có triển vọng được chấp nhận và hòa hợp tại địa phương trong quốc gia mà họ đã chạy trốn đến.

Tất cả người tị nạn được nhận vào qua USRAP, bao gồm những người tị nạn được hỗ trợ thông qua Welcome Corps, phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh và kiểm tra sức khỏe cẩn thận trước khi đến Hoa Kỳ. Chỉ những ứng viên người tị nạn được xác nhận thông qua một quy trình kiểm tra an ninh rộng lớn, bao gồm kiểm tra bởi các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ về thực lực thực thi pháp luật và tình báo, mới được phê duyệt để tái định cư tại Hoa Kỳ

Không. Những người tị nạn được bảo trợ riêng tư sẽ không được ưu tiên hoặc nhận đối xử ưu đãi trong việc hoàn thành các yêu cầu duyệt xét hồ sơ của Chương Trình Nhập Cảnh Người Tị Nạn Hoa Kỳ (USRAP).

Tất cả những người tị nạn được các nhóm tư nhân bảo trợ thông qua Welcome Corps đều phải được bộ phận USRAP phê duyệt để tái định cư. Những người tị nạn được các nhóm tư nhân bảo trợ cũng phải tuân thủ tất cả các điều kiện đòi hỏi giống như mọi những người tị nạn khác, bao gồm xác định đủ điều kiện để được công nhận là người tị nạn thông qua cuộc phỏng vấn ở nước ngoài do Cơ quan Dân quyền và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) tiến hành, kiểm tra an ninh do cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của chính phủ Hoa Kỳ tiến hành, và kiểm tra y tế. Welcome Corps hoạt động độc lập với các lộ trình nhân đạo và nhập cư khác, như các chương trình giấy phép nhân đạo do USCIS quản lý

Quá trình xem xét đơn đăng ký mất khoảng hai đến sáu tuần. Thời gian biến động tùy thuộc vào từng trường hợp. Nếu bạn đang đăng ký để hỗ trợ một người tị nạn mà bạn không biết, thường mất từ hai đến ba tháng sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt để được kết hợp với một người tị nạn hoặc gia đình người tị nạn và để sắp xếp hành trình đi lại. Điều này cung cấp thời gian cho nhóm của bạn để hoàn thành quyên góp và chuẩn bị cuối cùng. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được ghép với một tổ chức bảo trợ tư nhân (PSO) để hướng dẫn qua phần còn lại của hành trình tài trợ của bạn. Khi được ghép, nhóm của bạn sẽ nhận được các cập nhật trong suốt quá trình, bao gồm chi tiết chuyến bay, để bạn có thể đón người tị nạn mới tại sân bay và đưa họ về ngôi nhà đầu tiên của họ tại Hoa Kỳ.

Nếu bạn đang đăng ký để bảo trợ người bạn biết, bạn nên mong đợi rằng việc này sẽ mất ít nhất sáu tháng và có thể lên đến vài năm kể từ thời điểm bạn gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh.