[ { “question”: “Con đường hy vọng khác gì Welcome Corps?”, “answer”: “Con đường hy vọng là chương trình kết nối cộng đồng nhà bảo trợ, nhằm mục đích thành lập các nhóm 5 người bảo trợ cho người tị nạn, và hướng tới việc kết nối người tị nạn với các nhóm bảo trợ đã được thành lập, sau đó hỗ trợ quy trình gửi đơn đến Welcome Corps” }, { “question”: “Chương trình kết nối con đường hy vọng có thu phí không”, “answer”: “Tất cả công việc kết nối tại Con Đường Hy Vọng là tự nguyện và hoàn toàn miễn phí.” }, { “question”: “Liệu tôi có đủ điều kiện bảo trợ”, “answer”: “Chỉ cần là thường trú nhân tại Hoa Kỳ, nếu bạn không có đủ nhóm 5 người, hãy liên lạc và đăng ký với chúng tôi để được hỗ trợ.” }, { “question”: “Chương trình con đường hy vọng có thể hỗ trợ những gì?”, “answer”: “Chúng tôi hỗ trợ kết nối các nhà bảo trợ để thành lập những nhóm 5 người, hỗ trợ đào tạo và có thể tìm kiếm hỗ trợ tài chính nếu quý vị đủ điều kiện và sẵn lòng bảo trợ người tị nạn.” } ]
The Hopeful Road
user