[ { “question”: “1. Đón tiếp tại sân bay”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ đón tiếp người tị nạn tại sân bay và chuyển họ đến nơi ở ban đầu. Người tị nạn có thể mệt sau nhiều giờ di chuyển. Chúng tôi khuyến nghị chỉ những thành viên của nhóm đang lái xe hoặc phiên dịch cho gia đình nên đến sân bay.” }, { “question”: “2. Hõ trợ tài chính”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng cần cung cấp hỗ trợ tài chính cơ bản cho mỗi người tị nạn trong suốt giai đoạn tài trợ 90 ngày. Chương trình yêu cầu cung cấp tối thiểu 2,425 đô la Mỹ cho mỗi người tị nạn. Hỗ trợ tài chính phải bao gồm tiền mặt và cũng có thể bao gồm vật liệu hoặc dịch vụ được quyên góp, như đồ đạc hoặc nhà ở.” }, { “question”: “3. Nhà ở”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ đảm bảo rằng người tị nạn có nơi ở an toàn, sạch sẽ và phải chăng trong suốt thời kỳ tài trợ ban đầu. Trong khả năng có thể, người tị nạn nên có khả năng chi trả tiền thuê nhà vào cuối thời kỳ tài trợ.” }, { “question”: “4. Nhu cầu cơ bản”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ đảm bảo rằng người tị nạn có những nhu cầu cơ bản khi bắt đầu, bao gồm nhưng không giới hạn các tiện ích, đồ đạc và đồ dùng gia đình, quần áo phù hợp theo mùa, vật dụng cho em bé và/hoặc trẻ em nếu cần, tiền mặt trong vòng 30 ngày đầu tiên, và thực phẩm hoặc trợ cấp thực phẩm cho đến khi có sẵn Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung hoặc người tị nạn có khả năng tự cung cấp cho bản thân.” }, { “question”: “5. Giấy Tờ”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ hỗ trợ mỗi người tị nạn trong việc có được các giấy tờ quan trọng. Các giấy tờ quan trọng bao gồm thẻ An sinh xã hội, giấy phép làm việc, và thẻ nhận diện của tiểu bang cho mỗi người tị nạn, không phụ thuộc vào độ tuổi. Đối với những người tị nạn đủ điều kiện muốn có giấy phép lái xe, nhóm sẽ hỗ trợ họ trong việc có được giấy phép lái xe như một loại thẻ nhận diện của tiểu bang. Nhóm tài trợ cũng sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc điền đơn thay đổi địa chỉ theo yêu cầu trong thời kỳ tài trợ và hỗ trợ nam giới từ 18 đến 25 tuổi đăng ký dịch vụ lựa chọn.” }, { “question”: “6. Quyền lợi và dịch vụ công”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc tiếp cận các quyền lợi công cộng mà họ có thể đủ điều kiện nhận (ví dụ: hỗ trợ tiền mặt có thời hạn, Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung, hỗ trợ y tế, Thu nhập An sinh Bổ sung). Các thành viên trong nhóm cũng sẽ hỗ trợ người tị nạn hiểu và tiếp cận các dịch vụ có sẵn mà người tị nạn có thể đủ điều kiện sử dụng để hỗ trợ quá trình tích hợp lâu dài. Điều này có thể bao gồm các dịch vụ như quản lý hồ sơ, giáo dục tiếng Anh cho người nước ngoài (ESL) và dịch vụ việc làm.” }, { “question”: “7. Chăm sóc sức khoẻ và sức khoẻ tâm thần”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ kết nối người tị nạn với các dịch vụ y tế cần thiết và dịch vụ tâm lý theo mong muốn, bao gồm cả những dịch vụ cần thiết để hoàn thành các yêu cầu kiểm tra sức khỏe của người tị nạn. Bạn có thể cần sử dụng dịch thông dịch trực tiếp hoặc ảo khi giúp người tị nạn tiếp cận chăm sóc y tế. Người tị nạn nhận một cuộc kiểm tra y tế nhập cư trước khi đến Hoa Kỳ. Họ cũng phải hoàn thành một cuộc kiểm tra y tế sau khi đến. Cuộc kiểm tra này là một cuộc kiểm tra y tế khác biệt so với cuộc kiểm tra chăm sóc sức khỏe chính thống. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người tị nạn hoàn thành cuộc kiểm tra này. Vì cuộc kiểm tra này đôi khi có thể mất từ 2-3 lần kiểm tra để hoàn thành, người tài trợ nên giúp người tị nạn hoàn tất cuộc kiểm tra trong vòng 30 ngày sau khi đến.” } ]
The Hopeful Road
user