Về “Con đường hy vọng”.

Trang web này được lập ra nhằm mục đích cung cấp thông tin, kết nối và tư vấn hoàn toàn miễn phí về chương trình tị nạn Welcome Corps. Trang web này được lược dịch các thông tin nhằm giúp cộng đồng người tị nạn Việt Nam có thể có được thông tin một cách dễ dàng nhất, nhanh nhất.

Chương trình tị nạn tư nhân Welcome Corps tại Hoa Kỳ đã mở ra giai đoạn hai, cho phép cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có một cơ hội rất lớn để giúp đỡ đưa tất cả đồng bào người Việt tị nạn còn đang mắc kẹt tại các quốc gia tạm dung đến định cư tại Hoa Kỳ, vì vậy với trang thông tin và kết nối này, chúng tôi mong muốn góp một chút công sức nhằm kết nối cộng đồng, hỗ trợ người tị nạn Việt Nam nhanh chóng có cơ hội đi định cư tại nước thứ ba.

Nếu bạn là người đang sinh sống tại Hoa Kỳ, muốn giúp đỡ người tị nạn nhưng không thể tìm thấy các thành viên để thành lập các “nhóm 5”, dừng ngần ngại, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Nhạc Sĩ Nguyễn Nam Lộc

nguyennamloc@yahoo.com

Giáo Sư Nguyễn Xuân Can

canxnguyen@yahoo.com

Kết Nối qua Facebook

https://web.facebook.com/thehopefulroad

Vũ Nam Nhân

vunamnhan@proton.me

The Hopeful Road
user